Почеле онлајн пријаве за исплату једнократне новчане помоћи у износу од 100 евра

Штампа

 Пријаву за исплату једнократне новчане помоћи у износу од 100 евра у динаркој противвредности, сви пунолетни држављани Републике Србије могу остварити преко сајта: https://idp.trezor.gov.rs/

Уредбом о формирању привременог регистра и начину уплате​​ једнократне новчане помоћи свим пунолетним држављанима Републике Србије у циљу смањивања негативних ефеката проузрокованих пандемијом болести Ковид-19 предвиђено је да привремени регистар, између осталог, садржи податке о пунолетним држављанима Републике Србије на дан ступања на снагу ове уредбе, а на основу појединачне пријаве лица која имају активно пребивалиште на територији Републике Србије. Уредба је објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 60/2020 од 24.4.2020.​​ године, када је и ступила на снагу и представља правни основ за обраду податка од стране Министарства финансија. Ови подаци се чувају и штите у складу са одредбама закона којим се уређује заштита података о личности.


У складу са чланом 15. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС", број 87/18) саопштавњем Ваших података неопходних за доделу једнократне новчане помоћи приликом пријаве дајете свој пристанак да се Ваши подаци о личности, који обухватају ЈМБГ и број личне карте обрађују у сврху исплате једнократне новчане помоћи, истовремено потврђујући да су подаци које сте унели тачни и ажурни. Лице на које се подаци односе не сноси трошкове обраде и обавештења.

Након реализације свих исплата, подаци садржани у привременом регистру ће бити обрисани